Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid

Uw privacy is voor ons, Nr.1 Artiesten van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. In deze Privacy statement informeren wij u op de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, welke persoonsgegevens dat zijn, waarom we dat doen en welke privacy rechten er zijn.

Nr.1 Artiesten. Zoerbeemden 31, 6245 LR Eijsden is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. C

Nr.1 Artiesten verzameld persoonlijke informatie op verschillende manieren:

– U een Nr.1 Artiesten website bezoekt.

– U een ticket voor een evenement koopt en Nr.1 Artiesten de organisator is.

– U een artiest/entertainment boekt bij Nr.1 Artiesten

– U een vraag aan Nr.1 Artiesten stelt of informatie opvraagt.

– U zich inschrijft voor een nieuwsbrief van Nr.1 Artiesten.

Voor bepaalde evenementen is Nr.1 Artiesten niet de organisator, maar een producent/uitvoerder. Bij die evenementen is Nr.1 Artiesten de verwerker voor de organisator en is de organisator de verwerkingsverantwoordelijke. Lees in dat geval het privacy statement van de organisator.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt Nr.1 Artiesten

Uw voor-, achternaam, geboortedatum, woonadres en woonplaats.

– Uw telefoonnummers en/of e-mailadres.

– De gegevens van uw ticket. Bijvoorbeeld zitplaatsen of ordernummer.

– Financiële gegevens zoals betalingen en bankrekeningnummer.

– Gegevens over eventueel te verkrijgen specifieke wensen of voorzieningen.

– Informatie in verband met de diensten en producten die u afneemt, ontvangt of waar u geïnteresseerd in bent.

– Inschrijvingen voor nieuwsbrieven en uw interesses.

– Informatie over uw reactie over onze evenement of boekingen.

– Overige informatie die u mogelijk met ons deelt.

Gegevens van minderjarigen – In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders en/of verzorgende en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Hoe verzamelen we gegevens

Nr.1 Artiesten kan op de volgende manieren informatie van u ontvangen

Direct van u – Wanneer u een boekingsaanvraag bij Nr.1 Artiesten doet, zodra u een ticket koopt voor een van de evenementen van Nr.1 Artiesten of wanneer u een e-mail stuurt / gebruik maakt van onze klantenservice.

Via eigen website – Voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van haar dienstverlening verzamelt Nr.1 Artiesten via de website verschillende gegevens, door o.a. het gebruik van cookies.

Via websites van derden – Nr.1 Artiesten maakt gebruik van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Nr.1 Artiesten op. Deze privacy verklaring is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als verwerker voor Nr.1 Artiesten optreden. Nr.1 Artiesten is niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Nr.1 Artiesten plaatsvindt. We verwijzen u in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende websites.

Op evenementen – Nr.1 Artiesten kan ook op de evenementen die zij organiseert gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke verwerking en dergelijke gegeven worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Nr.1 Artiesten hiertoe wettelijk wordt verplicht.

Wat doen wij met uw gegevens

Heel belangrijk om te weten is dat wij uiterst secuur omgaan met uw gegevens. Deze gegevens slaan wij veilig op en is niet bereikbaar voor onbevoegden. Uw gegevens worden enkel intern bij Nr.1 Artiesten gebruikt tenzij het nodig is dat we deze gegevens aan iemand anders geven. Als dat het geval is, zorgen wij ervoor dat zij er net zo veilig mee omgaan als wij.

We verwerken uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

– Om ervoor te zorgen dat Nr.1 Artiesten voldoet aan de wettelijke en regelgevende verplichtingen.

– Om fraude en andere overtredingen die niet correct zijn te voorkomen en op te sporen.

– Voor het uitvoeren van promotie activiteiten.

– Voor het verzenden van serviceberichten over onze evenementen en u zo goed op de hoogte te houden.

– Voor de totstandkoming van een boeking of evenement.

                – Het aankopen van een ticket.

                – Het boeken van entertainment, een artiest of evenement.

                – Voor de financiële afwikkeling van aankopen en bestellingen.

– Voor het op een juiste manier de evenementen van Nr.1 Artiesten uit te voeren.

– Zodat geschillen en klachten op de juiste manier behandeld kunnen worden en voor bedrijfsbeveiliging.

Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om jouw bestelling te verwerken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens.

Nr.1 Artiesten verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijks is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of door Nr.1 Artiesten te leveren dienst of tenzij Nr.1 Artiesten daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Nr.1 Artiesten gebruikt verschillende systemen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De leveranciers van die systemen en serviceverleners die door Nr.1 Artiesten diensten verrichten kunnen daardoor ok persoonsgegevens van u verwerken. Nr.1 Artiesten heeft met deze partijen afspraken gemaakt om er voor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens en beveiliging door die partijen.

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens

Nr.1 Artiesten zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens verzameld zijn.

Wanneer u een klant bent van ons, zullen wij uw persoonsgegevens gedurende de overeenkomst die u met ons heeft en maximaal 5 jaar daarna bewaren. Fiscale regelgeving verplicht ons echter om onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar te bewaren.

Wanneer u zich heeft ingeschreven voor het ontvangen van promotie berichten of als u als bestaande klant promotionele berichten ontvangt, gebruiken wij uw contactgegevens totdat u zichzelf uitschrijft. Zodra u zich uitschrijft bewaren wij uw mededeling 6 maanden.

Nr.1 Artiesten zal wanneer het wettelijk verplicht is of nodig is uw gegevens langer bewaren deze actie ook uitvoeren. Dit zou kunnen voorkomen wanneer er bijvoorbeeld een klacht zich voor doet, om geschillen op te lossen of om fraude en misbruik te voorkomen.

Bescherming van jouw persoonlijke informatie

Nr.1 Artiesten doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door u aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Slechts voor personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers.

Wanneer u een ticket bestelling plaats zal onze ticketverkoop partner Compo Ticketing een daartoe beveiligde web omgeving gebruiken. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij uw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren.

Uw keuzes en rechten

U kunt uw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren.

– U kunt contact opnemen met Nr.1 Artiesten voor het wijzigen/aanpassen van uw gegevens.

– U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

– U kunt, bewaar maken wanneer u het er niet eens mee bent dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van onze activiteiten. U kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

– Onderaan bij elke nieuwsbrief die u ontvangt van Nr.1 Artiesten  krijgt u de mogelijkheid om zich af te melden van de mailinglijst. Daarnaast kunt ook via de mail ons op de hoogte brengen dat u het niet meer wenst om onze nieuwsbrief te ontvangen dit kunt u sturen naar het volgende e-mail adres info@nr1artiesten.nl . Maak u geen zorgen, belangrijke informatie over een boeking of een evenement waarvoor u tickets hebt gekocht blijf u ook na afmelden van promotionele e-mails ontvangen.

– Voor het beheren van uw cookievoorkeuren, verwijzen we u naar ons cookiebeleid.

Wanneer u wenst een verzoek of bezwaar in te dienen kunt u dit doen door middel van het AVG-formulier in te vullen op onze website. U dient het formulier te voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres en een kopie van (de voorkant van) een geldig identiteitsbewijs. Vergeet niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken.

Een vraag of klacht

Zodra u een vraagt heeft of meer informatie wenst te ontvangen over uw persoonsgegevens en uw rechten kunt u te allen tijde contact opnemen via info@nr1artiesten.nl. Wanneer u een klacht heeft over de handelwijze van uw gegevens kunt u uw klacht in dienen bij info@nr1artiesten.nl. Als u na uw contact met onze service medewerker nog niet tevreden bent op de wijze waarop Nr.1 Artiesten met uw gegevens of klacht omgaat verwijzen wij u naar de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.